Cross Century II 系列 – 磨砂黑金夾走珠筆 (Classic Black) (2504)

$698.00

CENTURY II系列是由經典的CLASSIC CENTURY系列演變而出,沿用CLASSIC CENTURY的經典設計,但加粗及加長筆身使外型更為突出以配合現代設計概念,可謂經典與現代的揉合

已售完

Cross